นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

นายพันธุ์เลิศ บูรณศิลปิน


พันธุ์เลิศ บูรณศิลปิน รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
(12 ธ.ค. 2552 ) ท.ศ.4802เข้าเรียนปี 2477 แม่โจ้รุ่น 9 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บุกเบิกและริเริ่มทำสวนส้มขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าของสวนส้มวังน้ำค้าง