นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

หม่อมหลวงปีกทิพย์ มาลากุล


เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศพม่า คนแรก