นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

พลตรีหม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล


 เอกอัครราชฑูตไทย