นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

โอวาท สุทธิวาทนฤพุฒิ


เอกอัครราชทูต หลายประเทศ

อธิบดีกรมการเมือง
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ