สิงหาคม

เป็นค่ายที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารนักเรียน จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องเรียน และกิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ รวมถึงนักเรียนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วม