ธันวาคม

การแข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนา เพชรยอดมงกุฎ ได้ดำเนินการจากการริเริ่มองมูลนิธิร่มฉัตรตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย  และส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้พระพุทธศาสนา ชิงทุนการศึกษาสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส