กุมภาพันธ์

เป็นกิจกรรมพิธีส่งนักเรียนระดับชั้น ม.๖  จัดพิธีบริเวณหน้าเสาธง  โดยน้องนักเรียนระดับชั้น ม.๑  จะมอบพวงมาลัยและของที่ระลึกให้กับนักเรียนระดับ ชั้น ม.๖  ตัวแทนทุกระดับชั้นกล่าวแสดงความรู้สึก จบด้วยประเพณีการบูมเทพฯ ให้กับพี่ ม.๖

เป็นกิจกรรมอำลาโรงเรียนเทพศิรินทร์  นักเรียนระดับ ชั้น ม.๖  จะประกอบพิธีขอขมาและอำลาต่อ สถานที่  พระบรมรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่นักเรียนเทพศิรินทร์เคารพบูชา  ผ่านกิจกรรมงานเลี้ยงอำลาที่ยิ่งใหญ่  และกิจกรรมสุดท้ายนักเรียนระดับชั้น ม.๖  ทุกคนจะเดินลอดซุ้ม “กองธงเกียรติยศ  สู่อนาคตอันรุ่งเรือง” โดยมีนักเรียนรุ่นน้องยืนเข้าแถวส่งพี่จนเดินออกจากประตูโรงเรียน  ด้วยความรัก  ความผูกพัน  อย่างสมเกียรติศักดิ์ศรีของเทพศิรินทร์