มิถุนายน


           ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงเคยศึกษา ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อ พ.ศ.2475  จึงได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลา ฯ พระบรมราชานุสาวรีย์ ของพระองค์ท่าน เนื่องในวันสวรรคต 9 มิถุนายน

เป็นพิธีไหว้ครูที่เป็นการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด โดยนักเรียนทั้งสิ้น เพื่อแสดงออกถึงการเทิดทูนพระคุณครู

เป็นพิธีที่จัดให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับเข็มโรงเรียน  ที่ผ่านพิธีอธิฐานจิต จากพระภิกษุ วัดเทพศิรินทราวาส และ มีหมายเลขประจำเข็มทุกอัน เพื่อใช้ประดับที่หน้าอก เหนืออักษร “ท.ศ.” ในฐานะของการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย