เป็นการจัดกิจกรรม 3 วัน 2 คืน  เพื่อให้นักเรียนชั้น ม.1 ที่เข้ามาใหม่ได้รู้จักโรงเรียน รู้จักเพื่อนใหม่ และปรับพฤติกรรมให้สามารถใช้ชีวิตในโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้อย่างเป็นสุข 
            ส่วนนักเรียนระดับชั้น ม.4 จะเป็นการเข้าค่าย 3 วัน 2 คืน นอกโรงเรียน  โดยเน้นให้นักเรียนได้มีความคุ้นเคยกันและกัน การทดสอบสมรรถภาพร่ายกาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร  และรวมถึงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ไปด้วย

            เป็นกิจกรรมรับขวัญนักเรียนชั้น ม.1 ที่แรกก้าวเข้าสู่การศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยพี่ ม.6 จะมอบของขวัญ ผูกข้อมือรับขวัญ และให้คติเตือนในฐานะของการเป็นพีที่โตที่สุดของโรงเรียน จากนั้นพี่ ม.2 – ม.6 จะ “บูมเทพฯ” ให้น้อง และน้อง ม.1 “บูมเทพฯ” ตอบพี่