พฤศจิกายน

เป็นการแข่งขันฟุตบอลประเพณีที่มีการดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 ที่นอกจากการแข่งขันฟุตบอลของนักเรียนจาก 4 โรงเรียนชายล้าน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย อัสสัมชัญ และเทพศิรินทร์แล้ว ยังมีการแปรอักษร ขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ และการร้องเพลงเชียร์จากนักเรียนปัจจุบัน และนักเรียนเก่าของทุกโรงเรียน