กันยายน

9 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี พระผู้เป็นปฐมบทแห่งการก่อกำเนิดโรงเรียนเทพศิรินทร์ จึงได้มีการจัดพิธีถวายพวงมาลา ณ พระราชานุสาวรีย์ของพระองค์ท่าน