ค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ภาคฤดูร้อน
22 ก.พ. 2557 เวลา 08:00น. ถึง 14 มี.ค. 2557 เวลา 17:00น.

ค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ภาคฤดูร้อน ม.1/- 10 ม.2/9 - 10 ม.3/9 – 10 ม.4/5 –4/6 และ 5/5 – 5/6 และ ม.6/5 - 6 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ และนอกสถานที่