กิจกรรมพัฒนาบุคลากรคุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
10 มี.ค. 2557 เวลา 08:00น. ถึง 11 มี.ค. 2557 เวลา 17:00น.