ม.3 สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
10 มี.ค. 2557 เวลา 08:00น. ถึง 13 มี.ค. 2557 เวลา 17:00น.