ถวายเทียนจำนำพรรษา
กิจกรรมของวันที่ 12 ก.ค. 2556 09:00 - 10:30

ม.1 ถวายเทียนฯวัดเทพศิรินทราวาส ม.2 ถวายเทียนฯสัดพลับพลาไชย ม.3 ถวายเทียนฯวัดคณิกาผล ม.4 ถวายเทียนฯวัดชำนิหัตถการ ม.5 ถวายเทียนฯวัดสระบัว ม.6 ถวายเทียนฯวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร