ม.6 สอบ O-net
15 ก.พ. 2557 เวลา 08:00น. ถึง 16 ก.พ. 2557 เวลา 16:00น.