สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2
08 มี.ค. 2557 เวลา 08:00น. ถึง 11 มี.ค. 2557 เวลา 18:30น.