รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
กิจกรรมของวันที่ 30 ก.ย. 2556 10:00 - 13:00

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา และผลงานความสำเร็จของโรงเรียนเทพศิรินทร์