ทอดผ้าป่าการศึกษาฯ
กิจกรรมของวันที่ 09 ส.ค. 2556 09:30 - 10:30

ทอดผ้าป่าการศึกษาสามัคคีมหากุศล โรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยมี พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานที่ปรึกษา