ผอ.ปรเมษฐ์กล่าวลานักเรียน
กิจกรรมของวันที่ 22 พ.ย. 2556 07:30 - 08:00

ผอ.ปรเมษฐ์กล่าวลานักเรียน เนื่องในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา http://www.debsirin.ac.th/news/view.php?id_news=0000000553