ผอ.อนันต์ ทรัพย์วารีพบนักเรียน
กิจกรรมของวันที่ 02 ธ.ค. 2556 08:00 - 08:30

ผอ.อนันต์ ทรัพย์วารี พบนักเรียน และกล่าวให้โอวาท ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์