ครบรอบวันประสูติ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์
กิจกรรมของวันที่ 11 ม.ค. 2557 00:00 - 13:00

๑๑ ม.ค. ๒๔๐๒ วันประสูติ"จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช" ผู้ประทานตราแก่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ทรงเป็นผู้ทูลขอให้ทรงสถาปนาโรงเรียนต่อรัชกาลที่๕