ม.1 เข้าค่ายลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์
06 ก.พ. 2557 เวลา 06:30น. ถึง 08 ก.พ. 2557 เวลา 16:30น.