พิธีบรรพชาสามเณร 61 รูป
กิจกรรมของวันที่ 30 มี.ค. 2557 08:00 - 17:30

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจำนวน 61 รูป ณ พระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส