พิธีหล่อเทียนพรรษา
กิจกรรมของวันที่ 08 ก.ค. 2557 08:00 - 15:30

พิธีหล่อเทียนพรรษา วันอังคารที่ 8 กรกฏาคม 2557 เวลา 8.00 น. ณ บริเวณลานพระเสด็จ