หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา
กิจกรรมของวันที่ 11 ก.ค. 2557 13:00 - 13:00