กิจกรรมค่ายผู้นำนักเรียน
01 ส.ค. 2557 เวลา 08:30น. ถึง 03 ส.ค. 2557 เวลา 17:00น.

กิจกรรมค่ายผู้นำนักเรียน ดำเนินการโดยคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2557