พิธีไหว้ครู นศท.ปี 1-3
กิจกรรมของวันที่ 07 ส.ค. 2557 08:30 - 16:30

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 - 3 กระทำพิธีไหว้ครู ณ ศูนย์ฝึกย่อย (ฝ่ายงานรักษาดินแดน)