แข่งขัน A-MATH, Sudoku ภายในโรงเรียน
16 ส.ค. 2557 เวลา 08:30น. ถึง 17 ส.ค. 2557 เวลา 16:30น.