อบรมนักเรียนที่มีโรคอ้วน
กิจกรรมของวันที่ 26 ก.ย. 2557 08:30 - 16:30

อบรมนักเรียนที่มีโรคอ้วน ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ โดย ฝ่ายงานอนามัยโรงเรียน