วันคล้ายวันมรณภาพสมเด็จพระวันรัต
กิจกรรมของวันที่ 20 พ.ย. 2557 13:00 - 13:00

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพสมเด็จพระวันรัต วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดเทพศิรินทราวาส