ค่ายลูกเสือระดับชั้น ม.2
26 พ.ย. 2557 เวลา 06:30น. ถึง 28 พ.ย. 2557 เวลา 18:00น.

กิจกรรมค่ายพักแรมและฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายนวภพ อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี