กิจกรรมทัศนศึกษระดับชั้น ม.6
กิจกรรมของวันที่ 08 ธ.ค. 2557 06:00 - 18:00

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ธรรมะ ระดับชั้น ม.6 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา