พิธีถวายพระพร+กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมของวันที่ 04 ธ.ค. 2557 08:00 - 11:00

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ”