นิทรรศการโครงงานบูรณาการ
19 ม.ค. 2558 เวลา 08:30น. ถึง 20 ม.ค. 2558 เวลา 19:00น.

นิทรรศการรำเพยสร้างสรรค์ : โครงงานบูรณาการ