วันคล้ายวันมรณภาพพระยานรรัตน์ราชมานิต
กิจกรรมของวันที่ 08 ม.ค. 2558 08:00 - 18:30

พิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันมรณภาพพระยานรรัตน์ราชมานิต (เจ้าคุณนรฯ) ณ วัดเทพศิรินทราวาส