กิจกรรมงานวันครู
กิจกรรมของวันที่ 16 ม.ค. 2558 08:30 - 12:00

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในงานวันครูและพิธีบูชาครู วันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น.ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ