ค่ายลูกเสือระดับชั้น ม.1
22 ม.ค. 2558 เวลา 06:00น. ถึง 24 ม.ค. 2558 เวลา 17:00น.

งานชุมนุมลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี