ประสานแผนปี2558
26 มี.ค. 2558 เวลา 09:00น. ถึง 27 มี.ค. 2558 เวลา 16:30น.

ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณางบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ