วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
15 มี.ค. 2558 เวลา 13:00น. ถึง 15 ก.พ. 2558 เวลา 13:00น.

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และกิจกรรมวันเกียรติยศเทพศิรินทร์