การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ
01 พ.ย. 2557 เวลา 08:30น. ถึง 02 พ.ย. 2557 เวลา 16:30น.