นำเสนอโครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ
04 ก.ย. 2557 เวลา 08:30น. ถึง 05 ก.ย. 2557 เวลา 17:00น.

นำเสนอโครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เครือข่ายภาคกลางตอนบน ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเทพศิรินทร์