พิธีอำลาและแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณ
กิจกรรมของวันที่ 12 ก.ย. 2557 08:00 - 13:00

8.00 น. ครูเกษียณอำลานักเรียน บริเวณสนามฟุตบอล 9.30 น. แสดงมุทิตาจิต ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ