อบรมนักเรียนที่มีโรคอ้วน
กิจกรรมของวันที่ 26 ก.ย. 2557 08:30 - 17:30

งานอนามัยโรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนที่มีโรคอ้วน ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ