พิธีมอบทุนการศึกษา
กิจกรรมของวันที่ 28 ส.ค. 2557 08:30 - 13:00

งานแนะแนวฯ จัดกิจกรรมพิธีพิธีมอบทุนการศึกษา เวลา 8.30 น.ณห้ องประชุมเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเทพศิรินทร์