พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลจตุมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27
กิจกรรมของวันที่ 15 พ.ย. 2557 12:00 - 18:00

คู่แรกเวลา 13.30 น. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบ โรงเรียนเทพศิรินทร์ // คู่ที่ 2 เวลา 16.00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญ (เจ้าภาพ) พบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย