นศท.ชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม
21 ก.พ. 2558 เวลา 06:00น. ถึง 25 ก.พ. 2558 เวลา 16:00น.