นศท.ชั้นปีที่ 2 ฝึกภาคสนาม
22 ก.พ. 2558 เวลา 06:00น. ถึง 24 ก.พ. 2558 เวลา 16:00น.