พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ
กิจกรรมของวันที่ 01 ก.ค. 2558 07:30 - 09:30

เนื่องในวันลูกเสือไทยและวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ