ม.ปลาย เรียน วิชารักษาดินแดน
01 ก.ค. 2558 เวลา 07:30น. ถึง 25 พ.ย. 2558 เวลา 12:00น.

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1,2,3 เข้ารับการฝึกวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์กำลังสำรอง